Munay-Ki retreat på Villa Almelund!

Vad: En shamansk initiering och tyst retreat för dig som vill öka din energi,din förmåga att hela dig själv och andra samt känner dig kallad att på det gamla sättet förvalta moder jord.På Quechua språket, “Munay” betyder “universal love”=villkorslös kärlek. “Ki” kommer från det Japanska ordet för “energy”=energi.

Munay-Ki=KÄRLEKSENERGIN!

Efter du har erhållit dessa 9 riter kan du likt visa män och kvinnor från förgångna tider börja drömma fram världen av skönhet, världen du vill att våra barn ska få ärva!

När:Fredag    15 mars kl: 19-21

        Lördagen 16 mars    kl:10-15

        Söndag 17 mars    kl:10-15

Var: Villa Almelund, Sjöviksvägen 41, 44345 Sjövik

Pris:1500 kr

Ingår:Vegetarisk Lunch och fika, Munay-ki initiering, tyst retreat, eldceremonier

Anmälan: Mejla senast 1/3 till Almelund@yahoo.com.

Betalning:Kontant /Swish

Profetiorna i det gamla Amerika berättar om en period av enorm transformation,de talar om en ny människa på vår planet,en människa med stor visdom och kraft som lever fri från rädsla i sitt sanna väsen. En människa som tar ansvar för hela skapelsen!

Ceremonier från schamaner i Anderna och Amazonas: Munay-Ki;9 initieringsriter!

Riterna som överförs helar dina sår från det förflutna,både ditt genetiska och karmiska arv.  De förvandlar ditt energifält och ger ditt DNA ny information så att din kropp kan åldras,helas och dö på ett nytt sätt. Riterna är:The Seers Rite, The Harmony Rite, The Bands of Power, The Healers Rite, The Daykeepers Rite, The Wisdomkeepers Rite, The Earthkeepers Rite, The Starkeepers Rite, and The Creator Rite (se bilaga).

Munay-Ki består av 4 stora överföringar:

  1. Den första väcker “Den som ser” inom dig och skänker dig förmågan att kunna se in i osynliga världar av energi och ande.
  2. Den andra väcker helaren inom dig och sänder dig ut på din egen helande resa.
  3. Den tredje består av ett energimässigt beskydd som tillåter dig att vandra orädd och med skönhet i världen.
  4. Den fjärde förbinder dig med ett släktled av helare,visa människor från det förflutna och från framtiden som sedan kan arbeta med och genom dig.

Dessa riter gavs för länge sedan till schamanerna från Änglavarelser/Ljusvarelser och de överförs nu från lärare till elev i form av “frön”. När du väl en gång tagit emot dessa frön från en annan människa är det sedan upp till dig att vårda dem och låta dem växa till träd som bär frukt! Den traditionella Eld ceremonin används för att väcka de frön du erhållit. När du tar emot dessa riter kommer du att förnimma en närvaro av tidigare släktled, ljusvarelser från andevärlden. Du kan uppleva detta som olika förnimmelser,känslor eller bara som en skön energi/avslappning.

Dessa riter är inte bara en personlig initiering.Vi har som människor ett ansvar att förvalta skapelsen, att skydda moder jord och att ge våra barn en värld där de kan leva i fred,frihet och kärlek.Riterna tar dig förbi egot/ditt falska själv och tillåter den villkorslösa kärleken och sanningen i dig att lysa! Efter initieringen har du även möjlighet ge dessa riter vidare till andra människor!